EDVCO_2

educo
Display Headwords
ēdūcō -dūcere -dūxī -ductum
Definition
dışarıya götürmek
SÖZCÜK TÜRÜ
Fiil: 3. Çekim Grubu, -ō bitimli
ANLAMSAL ALAN
Teşvik Edici / Emredici Fiiller
Frequency Rank
935
Turkish