DOLOR

dolor
Display Headwords
dolor -ōris m.
Definition
acı, ıstırap
SÖZCÜK TÜRÜ
İsim: 3. Çekim Grubu
ANLAMSAL ALAN
Duygular
Frequency Rank
193
Turkish