credo
Display Headwords
crēdō crēdere crēdidī crēditum
Definition
inanmak
SÖZCÜK TÜRÜ
Fiil: 3. Çekim Grubu, -ō bitimli
ANLAMSAL ALAN
Eğitim / Bilgi
Frequency Rank
109
Turkish