CONTINEO

contineo
Display Headwords
contineō -tinēre -tinuī -tentum
Definition
bir sınır içinde tutmak, alıkoymak
SÖZCÜK TÜRÜ
Fiil: 2. Çekim Grubu
ANLAMSAL ALAN
Teşvik Edici / Emredici Fiiller
Frequency Rank
804
Turkish