CONFERO

confero
Display Headwords
cōnferō cōnferre contulī collātum
Definition
bir yere toplamak, yığmak
SÖZCÜK TÜRÜ
Fiil: Düzensiz
ANLAMSAL ALAN
Getir - Götür Fiilleri
Frequency Rank
645
Turkish