cogo
Display Headwords
cōgō cōgere coēgī coāctum
Definition
bir araya getirmek, zorlamak
SÖZCÜK TÜRÜ
Fiil: 3. Çekim Grubu, -ō bitimli
ANLAMSAL ALAN
Teşvik Edici / Emredici Fiiller
Frequency Rank
250
Turkish