CITVS/CITO_2

citus
Display Headwords
citus -a -um
Definition
seri; citō, seri şekilde
SÖZCÜK TÜRÜ
Sıfat: 1. ve 2. Çekim Grubu
ANLAMSAL ALAN
Zaman
Frequency Rank
590
Turkish