CELER

celer
Display Headwords
celer -is -e
Definition
çevik
SÖZCÜK TÜRÜ
Sıfat: 3. Çekim Grubu
ANLAMSAL ALAN
Zaman
Frequency Rank
745
Turkish