ardeo
Display Headwords
ārdeō ārdēre ārsī ārsum
Definition
yanmak, alevlenmek, şiddetle arzulamak
SÖZCÜK TÜRÜ
Fiil: 2. Çekim Grubu
ANLAMSAL ALAN
Hava ve Ateş
Frequency Rank
618
Turkish