antiquus
Display Headwords
antīquus -a -um
Definition
antik, kadim, eski
SÖZCÜK TÜRÜ
Sıfat: 1. ve 2. Çekim Grubu
ANLAMSAL ALAN
Zamanın Müddetleri
Frequency Rank
617
Turkish