ANIMAL

animal
Display Headwords
animal -ālis n.
Definition
canlı varlık, hayvan
SÖZCÜK TÜRÜ
İsim: 3. Çekim Grubu
ANLAMSAL ALAN
Hayvanlar / Bitkiler
Frequency Rank
547
Turkish