AER

aer
Display Headwords
āēr āeris m.
Definition
hava
SÖZCÜK TÜRÜ
İsim: 3. Çekim Grubu
ANLAMSAL ALAN
Hava ve Ateş
Frequency Rank
845
Turkish