AEGRE

aegre
Display Headwords
aegrē
Definition
meşakkatle
SÖZCÜK TÜRÜ
Zarf
ANLAMSAL ALAN
Yaşam ve Varlık
Frequency Rank
984
Turkish