acer
Display Headwords
ācer ācris ācre
Definition
keskin, şiddetli
SÖZCÜK TÜRÜ
Sıfat: 3. Çekim Grubu
ANLAMSAL ALAN
Diğer Duyular
Frequency Rank
587
Turkish