Hasło
ῥᾴδιος
Definicja
łatwy
Frekwencja
309
Część mowy
Przymiotnik: 1 i 2 deklinacja
Polish