Hasło
ὥστε
Definicja
(wprowadzający zdanie skutkowe), tak więc, tak że, …że (w efekcie)
Frekwencja
86
Część mowy
Spójnik: podrzędny
Polish