Hasło
ὅταν
Definicja
gdy, kiedy, za każdym razem gdy (+ con.)
Frekwencja
108
Część mowy
Spójnik: podrzędny
Polish