Hasło
ὅπου
Definicja
gdzie, wszędzie tam gdzie; gdziekolwiek
Frekwencja
413
Część mowy
Spójnik: podrzędny
Polish