Hasło
ὄνομα
Definicja
imię; sława
Frekwencja
127
Część mowy
Rzeczownik: 3 deklinacja temat spółgłoskowy
Polish