Hasło
ὀρθός
Definicja
wyprostowany, prosty, prawdziwy, regularny
Frekwencja
213
Część mowy
Przymiotnik: 1 i 2 deklinacja
Polish