Hasło
ὀκτώ
Definicja
osiem
Frekwencja
515
Część mowy
Liczebnik: główny
Polish