Hasło
ἵνα
Definicja
aby, żeby (jako spójnik +con. lub opt.); gdzie, tam, tam gdzie (jako adv. +ind.)
Frekwencja
126
Część mowy
Spójnik: podrzędny
Polish