ἱκανός –ή –όν

Hasło
ἱκανός
Definicja
wystarczający, odpowiedni; zdolny, potrafiący coś zrobić (+infin.)
Frekwencja
321
Część mowy
Przymiotnik: 1 i 2 deklinacja
Polish