Hasło
ἱερός
Definicja
święty, otoczony czcią, boski
Frekwencja
222
Część mowy
Przymiotnik: 1 i 2 deklinacja
Polish