Hasło
ἰσχυρός
Definicja
silny, mocny
Frekwencja
333
Część mowy
Przymiotnik: 1 i 2 deklinacja
Polish