Hasło
Definicja
naprawdę (podkreśla to, co następuje)
Frekwencja
243
Część mowy
Przysłówek
Polish