Hasło
ἥσσων
Definicja
less, weaker (comp. of κακός or μικρός)
Frekwencja
302
Część mowy
Przymiotnik: 3 deklinacja -ων, -ον
Grupa semantyczna
Charakterystyka
Angielski