Hasło
ἥλιος
Definicja
słońce
Frekwencja
191
Część mowy
Rzeczownik: 2 deklinacja
Polish