Hasło
ἡδύς
Definicja
słodki, przyjemny, miły
Frekwencja
337
Część mowy
Przymiotnik: -ύς, -εῖα, -ύ
Polish