Hasło
ἕως
Definicja
dopóki; podczas gdy, tak długo jak
Frekwencja
268
Część mowy
Spójnik: podrzędny
Polish