ἕξ

Hasło
ἕξ
Definicja
sześć
Frekwencja
507
Część mowy
Liczebnik: główny
Polish