Hasło
ἕνεκα
Definicja
z powodu, dla dobra (+ gen.)
Frekwencja
278
Część mowy
Przyimek
Polish