ἕκαστος ἑκάστη ἕκαστον

Hasło
ἕκαστος
Definicja
każdy (z kilku)
Frekwencja
88
Część mowy
Zaimek
Polish