Hasło
ἔτι
Definicja
still, yet
Frekwencja
82
Część mowy
Przysłówek
Polish