Hasło
ἔργον
Definicja
dzieło, czyn, osiągnięcie, praca
Frekwencja
155
Część mowy
Rzeczownik: 2 deklinacja
Polish