Hasło
ἔνατος
Definicja
dziewiąty
Frekwencja
521
Część mowy
Liczebnik: główny
Polish