Hasło
ἔθνος
Definicja
lud, naród
Frekwencja
283
Część mowy
Rzeczownik: 3 deklinacja temat na σ-
Polish