Hasło
ἑκατόν
Definicja
sto
Frekwencja
500
Część mowy
Liczebnik: główny
Polish