Hasło
ἐχθρός
Definicja
znienawidzony, nienawistny; wrogi (+ dat).
Frekwencja
398
Część mowy
Przymiotnik: 1 i 2 deklinacja
Polish