Hasło
ἐπιστήμη
Definicja
wiedza, zrozumienie, umiejętność
Frekwencja
374
Część mowy
Rzeczownik: 1 deklinacja
Polish