Hasło
ἐπεί
Definicja
po tym jak, ponieważ, skoro, kiedy
Frekwencja
75
Część mowy
Spójnik: podrzędny
Polish