Hasło
ἐπί
Definicja
w, na, przy (+ gen.); na, w, do, ku (+ dat.); na, do, ku, przeciw (+ acc.)
Frekwencja
19
Część mowy
Przyimek
Polish