Hasło
ἐλάσσων
Definicja
mniejszy, mniej, mniej liczny (comp. od μικρός)
Frekwencja
220
Część mowy
Przymiotnik: 3 deklinacja -ων, -ον
Polish