Hasło
ἐκ
Definicja
od, z (+ gen), w kierunku na zewnątrz
Frekwencja
29
Część mowy
Przyimek
Polish