ἐκεῖνος ἐκείνη ἐκεῖνο

Hasło
ἐκεῖνος
Definicja
tamten, ów; ἐκεῖνος ... οὗτος (ten) pierwszy ... (ten) drugi, ostatni
Frekwencja
54
Część mowy
Zaimek
Polish