Hasło
ἐάν
Definicja
jeśli, jeśliby (+con.)
Frekwencja
24
Część mowy
Spójnik: podrzędny
Polish