Hasło
ἄνευ
Definicja
bez (+gen.)
Frekwencja
392
Część mowy
Przyimek
Polish