ἄν

Hasło
ἄν
Definicja
[nacechowuje czasowniki jako potencjalne (gdy są w opt.) lub uogólniające (gdy są w con.)]
Frekwencja
34
Część mowy
Przysłówek
Polish