Hasło
ἄλλως
Definicja
inaczej
Frekwencja
342
Część mowy
Przysłówek
Polish