Hasło
ἄλλος
Definicja
drugi, inny
Frekwencja
39
Część mowy
Przymiotnik: 1 i 2 deklinacja
Polish